Monday, August 15, 2011

Ramadhan Mendidik Jiwa

Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berada diakhir fasa yang pertama bulan ramadhan ini. Berkumandangnya azan maghrib maka, melangkah sudah kita ke fasa yang kedua yakni awal 16 Ramadhan. Semoga amalan kita dapat dipertingkatkan selagi nyawa dikandung badan.

Puasa mendidik jiwa untuk takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terbuka. Lantaran tiada siapa yang memerhati dan memantau orang yang berpuasa melainkan Allah.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili didalam Tafsir Al-Manir: juzuk kedua muka surat 130 ketika mentafsirkan ayat ini menyebut bahawa ibadah puasa melahirkan ketaqwaan kepada Allah melalui beberapa faktor:

  1. Puasa mendidik jiwa untuk takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terbuka. Lantaran tiada siapa yang memerhati dan memantau orang yang berpuasa melainkan Allah.( seseorang boleh makan lalu berpura-pura berpuasa dihadapan manusia lain tetapi tidak dihadapan Allah. Justera Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui )
  2. Mengekang ketelanjuran syahwat dan meringankan pengaruh serta penguasaannya. ( lantaran puasa melemahkan gelora nafsu )
  3. Mencetus naluri yang peka dan bersifat belas simpati terhadap insan yang lain. ( lapar dan dahaga sewaktu berpuasa mengingatkan kita kepada mereka yang miskin dan tidak bernasib baik )
  4. Ibadah puasa memahamkan kita tentang persamaan taraf kedudukan orang-orang kaya dan miskin ( disisi Allah )
  5. Meletakkan kehidupan insan dan pengurusannya diatas sistematik ( yang benar dan menepati fitrah ) dan mendisiplinkannya.
 sumber:
Persatuan Mahasiswa/wi Pentadbiran Islam dan Syariah [PERISYA]
Universiti Sultan Zainal Abidin, [UnisZA] Kuala Terengganu. 
Lajnah Dakwah Tarbiyyah '11

No comments:

Post a Comment